Chuyển tới nội dung

Điều Khoản Và Điều Kiện Của Exness

Điều khoản và Điều kiện của Exness đề ra các hướng dẫn, nghĩa vụ và kỳ vọng khi sử dụng dịch vụ giao dịch của công ty. Bằng việc mở một tài khoản với Exness và truy cập vào các nền tảng giao dịch của họ, khách hàng đồng ý với các điều khoản này, nhằm đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch. Tài liệu này đóng vai trò như một khung công việc toàn diện, định rõ mối quan hệ giữa Exness và các khách hàng của mình, làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên.

1. Quy Tắc Giao Dịch Và Thanh Toán

Exness đã thiết lập các quy tắc giao dịch và thực hiện giao dịch để đảm bảo việc giao dịch được hiệu quả, an toàn và công bằng cho tất cả khách hàng. Dưới đây là tổng quan về các nguyên tắc chính:

 1. Thực Hiện Đơn Hàng
 • Các đơn hàng có thể được đặt qua các nền tảng giao dịch hoặc ứng dụng của Exness. Đảm bảo thông tin chính xác, vì các đơn hàng không chính xác hoặc không đầy đủ có thể bị từ chối.
 • Lệnh thị trường được thực hiện với giá tốt nhất có thể, nhưng trong điều kiện biến động cao hoặc thanh khoản thấp, sự trượt giá có thể xảy ra.
 1. Đòn Bẩy Và Yêu Cầu Ký Quỹ
 • Đòn bẩy cho phép khách hàng tăng cường khả năng giao dịch nhưng cũng làm tăng cả lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn.
 • Duy trì mức ký quỹ đủ để tránh các cuộc gọi ký quỹ và việc thanh lý tự động (dừng lỗ) của các vị thế.
 1. Phương Thức Giao Dịch Được Chấp Nhận
 • Hedging, scalping và giao dịch tự động (thông qua các chuyên gia tư vấn hoặc robot) được phép, miễn là chúng tuân theo các hướng dẫn của Exness.
 • Các hành vi lạm dụng như đầu cơ, thao túng, hoặc các hoạt động giao dịch không được phép có thể dẫn đến việc tài khoản bị đình chỉ hoặc chấm dứt.
 1. Chiến Lược Bị Cấm
 • Sử dụng các kỹ thuật được thiết kế để khai thác lỗ hổng hệ thống hoặc tận dụng lợi thế từ việc chênh lệch độ trễ không được phép.
 • Việc giao dịch theo nhóm được phối hợp nhằm mục đích ảnh hưởng đến giá cả thị trường hoặc thao túng các công cụ là hoàn toàn bị cấm.
 1. Nạp Và Rút Tiền
 • Khách hàng có thể nạp tiền bằng các phương thức khác nhau như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, hoặc tiền điện tử.
 • Rút tiền được xử lý nhanh chóng thông qua phương thức thanh toán mà khách hàng đã chọn, sau khi hoàn tất xác minh AML và KYC.
 1. Phí Giao Dịch Và Các Khoản Phí Khác
 • Một số giao dịch có thể phát sinh phí hoặc hoa hồng, những khoản này sẽ được hiển thị một cách minh bạch trên nền tảng hoặc được thông báo cho khách hàng.
 • Hãy lưu ý đến các khoản phí liên quan đến phương thức thanh toán cụ thể, chuyển đổi tiền tệ, hoặc các hành động giao dịch.
 1. An Ninh Giao Dịch
 • Exness sử dụng các giao thức mã hóa an toàn để bảo vệ dữ liệu giao dịch.
 • Khách hàng nên bảo vệ tài khoản của mình bằng mật khẩu mạnh, xác thực hai yếu tố và tránh chia sẻ thông tin đăng nhập.

2. Trách Nhiệm Của Khách Hàng

Khách hàng của Exness có một số trách nhiệm để đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn và công bằng. Hiểu và thực hiện những nghĩa vụ này giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt trong khi tuân thủ các quy tắc của nền tảng. Trách nhiệm chính bao gồm:

 1. Cung Cấp Thông Tin Chính Xác
 • Khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác, cập nhật khi đăng ký tài khoản và duy trì thông tin đó trong suốt quá trình giao dịch với Exness.
 • Mọi thay đổi về thông tin nhận dạng hoặc thông tin liên lạc nên được cập nhật kịp thời trong hồ sơ của khách hàng.
 1. Tuân Thủ Các Yêu Cầu Xác Minh
 • Nộp tất cả các giấy tờ tùy thân và giấy tờ xác minh theo quy trình Biết Khách Hàng (KYC) của Exness.
 • Không tuân thủ các yêu cầu về KYC hoặc Chống Rửa Tiền (AML) có thể dẫn đến việc hạn chế hoặc đình chỉ tài khoản.
 1. Quản Lý Tài Khoản An Toàn
 • Giữ thông tin đăng nhập tài khoản được bảo mật, sử dụng mật khẩu mạnh và bật xác thực hai yếu tố.
 • Tránh chia sẻ quyền truy cập tài khoản với bên thứ ba hoặc đăng nhập qua các mạng không an toàn.
 1. Các Phương Pháp Giao Dịch Có Trách Nhiệm
 • Giao dịch một cách có trách nhiệm bằng cách thiết lập giới hạn dừng lỗ, sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và tuân thủ các chiến lược giao dịch được khuyến nghị.
 • Tránh lợi dụng các lỗ hổng hệ thống, thao túng thị trường, hoặc các hành vi khác bị Exness cấm.
 1. Hiểu Biết Về Rủi Ro Và Điều Khoản
 • Đọc kỹ và hiểu rõ các Điều khoản và Điều kiện của Exness, cũng như Bản cáo bạch về Rủi ro.
 • Nhận thức và chấp nhận các rủi ro liên quan đến việc giao dịch các công cụ tài chính và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
 1. Tuân Thủ Pháp Luật
 • Tuân theo các quy định pháp luật địa phương và quốc tế liên quan đến giao dịch tài chính, hoạt động giao dịch và nghĩa vụ thuế.
 • Đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền gửi đều từ nguồn hợp pháp và tuân thủ các quy định áp dụng.
 1. Giám Sát Hoạt Động Tài Khoản
 • Thường xuyên kiểm tra sao kê tài khoản và lịch sử giao dịch để phát hiện truy cập trái phép hoặc những sai lệch.
 • Ngay lập tức báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc lỗi nào cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của Exness.

3. Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của Exness

Exness đã thiết lập quyền lợi và nghĩa vụ của mình để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hiệu quả đồng thời duy trì một môi trường giao dịch an toàn, công bằng và tuân thủ pháp luật. Dưới đây là tổng quan:

 1. Thay Đổi Dịch Vụ
 • Exness có quyền chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ, nền tảng, hoặc tính năng nào theo quyết định của mình. Khách hàng sẽ được thông báo về những thay đổi quan trọng có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của họ.
 • Công ty có thể điều chỉnh điều kiện giao dịch hoặc phí để phản ánh sự thay đổi của thị trường hoặc yêu cầu của quy định.
 1. Đình Chỉ Và Chấm Dứt Tài Khoản
 • Exness có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của khách hàng nếu phát hiện các hoạt động đáng ngờ, vi phạm chính sách, hoặc không tuân thủ các yêu cầu xác minh.
 • Việc chấm dứt ngay lập tức có thể xảy ra nếu khách hàng tham gia vào các hoạt động gian lận, thao túng thị trường, hoặc các hành vi bị cấm khác.
 1. Tuân Thủ Và Tuân Theo Quy Định
 • Exness có nghĩa vụ tuân theo các luật lệ và quy định quốc tế, bao gồm các tiêu chuẩn Chống Rửa Tiền (AML) và Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC).
 • Công ty sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và cung cấp thông tin liên quan khi pháp luật yêu cầu.
 1. Bảo Vệ Dữ Liệu Khách Hàng
 • Exness cam kết bảo vệ dữ liệu của khách hàng thông qua việc mã hóa, các giao thức truyền thông an toàn và các biện pháp bảo vệ dữ liệu.
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý và lưu trữ tuân thủ theo quy định bảo vệ dữ liệu toàn cầu.
 1. Tính Sẵn Có Của Dịch Vụ
 • Exness sẽ cố gắng duy trì sự sẵn có và chức năng của các nền tảng giao dịch của mình, nhưng không thể đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi do các vấn đề kỹ thuật, bảo trì, hoặc các tình huống không lường trước được.
 • Công ty sẽ thông báo cho khách hàng về việc bảo trì theo lịch trình hoặc gián đoạn dịch vụ trước.
 1. Xử Lý Giao Dịch
 • Exness sẽ hỗ trợ việc nạp tiền, rút tiền và các giao dịch mua bán theo các chính sách nội bộ và hướng dẫn tuân thủ.
 • Công ty có thể từ chối hoặc trì hoãn các giao dịch nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ hoặc không tuân thủ quy định.
 1. Hỗ Trợ Khách Hàng
 • Exness cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh (email, điện thoại, trò chuyện) và bằng nhiều ngôn ngữ.
 • Công ty cam kết giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và công bằng.

4. Phí Và Lệ Phí

Exness nhằm mục tiêu minh bạch về tất cả các loại phí và các khoản phí, cung cấp cho khách hàng sự hiểu biết rõ ràng về các chi phí liên quan đến việc giao dịch và các giao dịch. Dưới đây là bản tóm tắt các loại phí và lệ phí chính mà khách hàng có thể gặp phải:

 1. Phí Giao Dịch
 • Một số loại tài khoản, như Raw Spread hoặc Zero, có thể phải chịu phí giao dịch. Phí này được tính theo mỗi lô giao dịch và thay đổi tùy thuộc vào loại công cụ.
 • Các tài khoản tiêu chuẩn thường không có phí hoa hồng giao dịch nhưng có chênh lệch giá rộng hơn.
 1. Phết
 • Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá mua (giá chào bán) và giá bán (giá chào mua) của một công cụ tài chính. Nó thay đổi tùy thuộc vào loại tài khoản, điều kiện thị trường và công cụ giao dịch.
 • Biên độ giá nổi (biến động) và cố định có thể áp dụng cho các loại công cụ khác nhau.
 1. Phí Qua Đêm (Swaps)
 • Phí qua đêm, hay còn gọi là swap, được tính cho các vị thế giữ qua đêm, phí này thay đổi tùy vào loại công cụ và hướng giao dịch (mua hoặc bán).
 • Một số loại tài khoản hoặc công cụ có thể cung cấp lựa chọn không tính swap để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.
 1. Gửi Tiền Và Rút Tiền
 • Exness thông thường không thu phí nạp tiền. Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc ngân hàng sử dụng cho giao dịch có thể áp dụng một khoản phí.
 • Một số phương thức rút tiền có thể phát sinh phí xử lý, và điều này sẽ được chỉ rõ ràng trên nền tảng trước khi hoàn thành giao dịch.
 1. Chuyển Đổi Tiền Tệ
 • Nếu việc gửi tiền hoặc rút tiền liên quan đến việc chuyển đổi từ một loại tiền tệ sang loại tiền tệ khác, phí chuyển đổi có thể được áp dụng dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành và tiền tệ cơ bản của tài khoản khách hàng.
 1. Phí Bất Hoạt
 • Exness có thể thu phí không hoạt động nếu một tài khoản vẫn trong trạng thái bỏ không trong một khoảng thời gian nhất định. Số tiền này sẽ được trừ định kỳ từ số dư tài khoản cho đến khi khách hàng tiếp tục giao dịch hoặc số dư giảm xuống bằng không.

5. Quyền Riêng Tư Và Bảo Vệ Dữ Liệu

Exness đặt ưu tiên hàng đầu vào quyền riêng tư và an toàn dữ liệu của khách hàng, thực hiện các biện pháp toàn diện để bảo vệ thông tin cá nhân. Dưới đây là tổng quan về nguyên tắc bảo mật và bảo vệ dữ liệu của công ty:

 1. Thu Thập Và Sử Dụng Dữ Liệu
 • Exness thu thập dữ liệu cá nhân như thông tin định danh, thông tin liên lạc và chi tiết tài chính trong quá trình đăng ký và xác minh tài khoản. Dữ liệu về giao dịch và hành vi giao dịch cũng được thu thập trong quá trình sử dụng tài khoản.
 • Thông tin này được sử dụng để thiết lập tài khoản, hỗ trợ khách hàng, tuân thủ quy định (như Quy định Biết Khách Hàng của bạn), và mục đích tiếp thị, đảm bảo một trải nghiệm giao dịch an toàn và được cá nhân hóa.
 1. Chia Sẻ Và Tiết Lộ Dữ Liệu
 • Exness chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba như cơ quan quản lý, bộ xử lý thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ để tuân thủ quy định, xử lý giao dịch và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
 • Dữ liệu chỉ được tiết lộ cho các cơ quan chức năng khi được yêu cầu bởi pháp luật, ví dụ như trong quá trình điều tra các hoạt động đáng ngờ hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ thuế.
 1. Biện Pháp Bảo Mật Dữ Liệu
 • Exness sử dụng các giao thức mã hóa, hệ thống lưu trữ an toàn và các biện pháp kiểm soát truy cập để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Các cuộc kiểm toán định kỳ, đào tạo nhân viên và thử nghiệm xâm nhập được tiến hành để xác định và giải quyết các lỗ hổng tiềm ẩn trong các thực hành xử lý dữ liệu.
 1. Quyền Của Khách Hàng Và Sự Đồng Ý
 • Khách hàng có quyền truy cập, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của họ được lưu trữ bởi Exness. Họ cũng có thể phản đối một số hoạt động xử lý dữ liệu nhất định hoặc rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.
 • Khách hàng có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị hoặc thay đổi sở thích chia sẻ dữ liệu thông qua cài đặt tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 1. Công Nghệ Cookie Và Theo Dõi
 • Exness sử dụng cookie và công nghệ theo dõi trên website và các nền tảng của mình để nâng cao trải nghiệm người dùng, phân tích mẫu truy cập, và điều chỉnh nội dung tiếp thị.
 • Khách hàng có thể quản lý sở thích cookie của họ thông qua cài đặt trình duyệt hoặc từ chối các công nghệ theo dõi cụ thể.
 1. Chuyển Giao Dữ Liệu Quốc Tế
 • Nếu dữ liệu được chuyển đến một quốc gia ngoài phạm vi quyền hạn của khách hàng, Exness đảm bảo tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu liên quan và thực hiện các biện pháp bảo vệ như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân.
 1. Cập Nhật Chính Sách
 • Exness có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình để phản ánh sự thay đổi trong quy định, thực hành của công ty, hoặc công nghệ. Khách hàng sẽ được thông báo về những cập nhật quan trọng, và việc họ tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là họ chấp nhận chính sách đã được sửa đổi.

6. Tiết Lộ Và Quản Lý Rủi Ro

Exness nhằm mục tiêu thúc đẩy giao dịch minh bạch bằng cách thông báo cho khách hàng về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc giao dịch và cung cấp các công cụ để quản lý chúng. Dưới đây là bản tóm tắt về tiết lộ rủi ro và hướng dẫn quản lý rủi ro:

 1. Nhận Thức Về Rủi Ro
 • Giao dịch các công cụ tài chính như forex và CFDs đều tiềm ẩn rủi ro cao do biến động của thị trường, hiệu ứng đòn bẩy, và các sự kiện kinh tế không lường trước được. Khách hàng nên hiểu rõ những rủi ro này trước khi tham gia giao dịch.
 1. Rủi Ro Thương Mại Chung
 • Biến động Thị trường: Thị trường tài chính có thể trải qua những biến động giá nhanh chóng và khó lường, dẫn đến những khoản lãi hoặc lỗ lớn.
 • Rủi ro Đòn bẩy: Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ, làm tăng tiếp xúc với rủi ro đáng kể ngay cả khi thị trường biến động nhỏ.
 • Rủi ro thanh khoản: Trong những thời điểm thanh khoản thấp, việc thực hiện các giao dịch với giá mong muốn có thể trở nên khó khăn, có thể dẫn đến việc chỉ lấp đầy một phần hoặc chênh lệch giá rộng hơn.
 1. Rủi Ro Cụ Thể Của Từng Loại Công Cụ
 • Các loại công cụ khác nhau (ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử) có những hồ sơ rủi ro đặc trưng. Ví dụ, tiền mã hóa có thể có tính biến động cao, trong khi chỉ số có thể bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận của các công ty.
 1. Rủi Ro Kỹ Thuật Và Nền Tảng
 • Các vấn đề kỹ thuật như sự cố hệ thống, độ trễ, hoặc vấn đề kết nối internet có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch và việc thực hiện lệnh.
 • Hệ thống giao dịch tự động có thể hoạt động không chính xác do lỗi phần mềm, hành vi thị trường không mong đợi, hoặc cài đặt không chính xác.
 1. Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro
 • Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Chốt Lời: Sử dụng các lệnh này để giới hạn rủi ro tiềm ẩn hoặc bảo vệ lợi nhuận khi thị trường đạt đến các mức giá cụ thể.
 • Kiểm soát đòn bẩy: Áp dụng đòn bẩy một cách thận trọng, đặc biệt là trong những thị trường biến động.
 • Đa dạng hóa Danh mục Đầu tư: Phân tán các khoản đầu tư vào các công cụ hoặc thị trường khác nhau để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với bất kỳ loại tài sản nào.
 1. Học Tập Liên Tục
 • Hãy cập nhật thông tin về xu hướng thị trường, chiến lược giao dịch và sự phát triển kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.
 • Sử dụng các nguồn lực và công cụ giáo dục do Exness cung cấp để nâng cao kiến thức giao dịch và tinh chỉnh kỹ năng quản lý rủi ro.

7. Giải Quyết Tranh Chấp

Exness cam kết giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả. Khách hàng có thể tuân theo quy trình giải quyết tranh chấp dưới đây để giải quyết những lo ngại hoặc bất đồng:

 1. Liên Hệ Ban Đầu Và Làm Rõ
 • Nếu khách hàng có câu hỏi hoặc lo lắng, họ nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Exness qua email, điện thoại hoặc trò chuyện trực tiếp. Nhóm hỗ trợ thường có thể làm rõ vấn đề hoặc giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng.
 • Cung cấp thông tin liên quan, như chi tiết tài khoản, mã đơn hàng, và mô tả vấn đề, để hỗ trợ đội ngũ hỗ trợ hiểu và giải quyết vấn đề.
 1. Nộp Đơn Khiếu Nại Chính Thức
 • Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết sau lần liên hệ đầu tiên, khách hàng có thể nộp đơn khiếu nại chính thức thông qua trang web của Exness hoặc qua email.
 • Khiếu nại nên bao gồm một mô tả chi tiết về vấn đề, lịch sử giao dịch liên quan và bằng chứng hỗ trợ như ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu.
 • Đội ngũ tuân thủ sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại và bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ.
 1. Rà Soát Và Giải Quyết Nội Bộ
 • Đội ngũ tuân thủ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về khiếu nại, xem xét hoạt động tài khoản, hồ sơ giao dịch và các chính sách áp dụng.
 • Exness sẽ cung cấp một phản hồi bằng văn bản, trình bày chi tiết về kết quả điều tra và giải pháp đề xuất trong một khoảng thời gian hợp lý.
 1. Leo Thang Và Hòa Giải
 • Nếu khách hàng không hài lòng với kết quả của việc rà soát nội bộ, họ có thể yêu cầu một cuộc rà soát hoặc hòa giải thêm bởi một bên thứ ba độc lập, như một ủy viên ombudsman tài chính hoặc cơ quan quản lý.
 • Mục tiêu của hòa giải là đạt được một giải pháp hòa bình công bằng cho cả hai bên mà không cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý.
 1. Tố Tụng Pháp Lý
 • Là bước cuối cùng, những tranh chấp chưa được giải quyết có thể được đưa ra tòa án, nơi cả hai bên sẽ trình bày vụ việc của mình. Phán quyết của tòa án sẽ có hiệu lực ràng buộc.
 • Exness tuân theo quy định được nêu trong Điều khoản và Điều kiện của mình, và khách hàng phải nhận thức được các hậu quả pháp lý và chi phí liên quan.
 1. Cải Tiến Liên Tục
 • Exness thường xuyên xem xét lại kết quả của các tranh chấp để hoàn thiện chính sách, cải thiện dịch vụ khách hàng và nhận diện các khoảng trống tiềm ẩn trong việc cung cấp dịch vụ.
 • Phản hồi từ những tranh chấp giúp công ty tạo ra một môi trường giao dịch minh bạch và công bằng hơn.

8. Thông Tin Liên Hệ

Exness cung cấp nhiều kênh để khách hàng liên hệ khi có câu hỏi, lo ngại hoặc giải quyết tranh chấp. Dưới đây là thông tin liên hệ chính:

 • Trò chuyện trực tiếp: Truy cập hỗ trợ theo thời gian thực trực tiếp qua trang web của Exness.
 • Email: Gửi các thắc mắc của bạn đến [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng.
 • Điện thoại: Gọi +35725008105 để nói chuyện trực tiếp với đại diện hỗ trợ khách hàng. Hỗ trợ có sẵn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ.
Rating:
4.9/5
Hơn 1000+ Tài sản
Giao dịch hơn 1000 CFD trên Forex, crypto, cổ phiếu, và chỉ số.