Chuyển tới nội dung

Tài liệu Pháp lý của Exness

Exness cung cấp một loạt các tài liệu pháp lý nhằm thiết lập một khung sườn minh bạch và an toàn cho mối quan hệ của mình với khách hàng. Những tài liệu này định rõ quyền lợi, nghĩa vụ và kỳ vọng của cả hai bên, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động giao dịch tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế và phương pháp tốt nhất.

Các tài liệu pháp lý bao gồm Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật, Bản cáo bạch về Rủi ro, các chính sách về Chống rửa tiền (AML) và Tuân thủ Khách hàng (KYC), và nhiều hơn nữa. Cùng nhau, những điều này đề ra các quy tắc cơ bản cho việc quản lý tài khoản, bảo vệ dữ liệu và thực hành giao dịch, đồng thời làm nổi bật các rủi ro và trách nhiệm có liên quan khi giao dịch các công cụ tài chính.

Những tài liệu này rất quan trọng để hiểu rõ các nghĩa vụ và quyền lợi của cả hai bên và để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính quốc tế.

Các tài liệu pháp lý chính bao gồm:

  • Điều Khoản Và Điều Kiện

Tài liệu Điều khoản và Điều kiện mô tả các quy tắc và hướng dẫn cơ bản cho việc quản lý tài khoản, hoạt động giao dịch, các loại phí áp dụng và trách nhiệm của khách hàng. Nó bao gồm các khía cạnh như việc mở tài khoản, sử dụng nền tảng giao dịch, việc thực hiện các giao dịch và các thủ tục hoạt động khác mà khách hàng phải tuân theo. Tài liệu này đảm bảo cả hai bên hiểu rõ nghĩa vụ của mình và khuôn khổ mà Exness hoạt động.

  • Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật của Exness chi tiết cách công ty thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Nó chỉ rõ các loại thông tin cá nhân được thu thập, mục đích sử dụng thông tin đó, và các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin này. Chính sách cũng bao gồm quyền của khách hàng liên quan đến dữ liệu của họ, như quyền truy cập, sửa đổi và xóa, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu.

  • Bản Công Bố Rủi Ro

Bản Tuyên bố Tiết lộ Rủi ro mô tả các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc giao dịch các công cụ tài chính như forex, CFDs và tiền điện tử. Mục tiêu là đảm bảo rằng khách hàng hoàn toàn nhận thức được khả năng thua lỗ tài chính và sự biến động của thị trường. Tài liệu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ những rủi ro này trước khi tham gia vào các hoạt động giao dịch với Exness.

  • Chính Sách Aml Và Kyc

Chính sách Chống Rửa Tiền (AML) và Biết Khách Hàng của bạn (KYC) của Exness mô tả các thủ tục xác minh được thiết kế để ngăn chặn gian lận và tuân thủ các quy định tài chính quốc tế. Những chính sách này yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ và các tài liệu cần thiết khác để xác minh danh tính của họ và đảm bảo rằng dịch vụ của Exness không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

  • Điều Khoản Quỹ Bồi Thường

Điều khoản Quỹ Bồi thường xác định tiêu chí đủ điều kiện, quy trình yêu cầu và phạm vi bảo hiểm do Quỹ Bồi thường Exness cung cấp. Quỹ này được thiết kế để bảo vệ khách hàng khỏi những tổn thất liên quan đến giao dịch cụ thể, cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung. Tài liệu giải thích cách khách hàng có thể yêu cầu bồi thường, các tình huống mà bồi thường được cấp, và giới hạn bảo hiểm tối đa.

Những tài liệu pháp lý này là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng, chắc chắn rằng khách hàng hiểu rõ mối quan hệ của họ với Exness. Khách hàng được khuyến khích đọc kỹ chúng và liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu cần hỗ trợ về bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào.

Rating:
4.9/5
Hơn 1000+ Tài sản
Giao dịch hơn 1000 CFD trên Forex, crypto, cổ phiếu, và chỉ số.