Chuyển tới nội dung

Phòng Chống Rửa Tiền

Exness cam kết mạnh mẽ trong việc chống lại tội phạm tài chính bằng cách thực hiện các biện pháp chống rửa tiền (AML) một cách mạnh mẽ. Rửa tiền làm suy yếu tính chính danh của hệ thống tài chính, cho phép tội phạm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp như thể chúng là tiền hợp pháp. Điều này có những hậu quả sâu rộng, ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã hội và các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Để đối phó với mối đe dọa này, Exness đã thiết lập một khung AML toàn diện tuân thủ các quy định quốc tế. Bằng cách xác minh kỹ lưỡng danh tính khách hàng thông qua các thủ tục Biết Khách Hàng (KYC) và giám sát giao dịch để phát hiện hoạt động đáng ngờ, Exness nhằm ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ của mình cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Các Giai Đoạn Phổ Biến Của Việc Rửa Tiền:

 • Bước Đặt Vốn: Bước đầu tiên khi số tiền bất hợp pháp được đưa vào hệ thống tài chính. Điều này có thể liên quan đến việc gửi số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng nó để mua các tài sản như bất động sản hoặc hàng hóa xa xỉ.
 • Giai Đoạn Tầng Lớp: Quá trình che giấu nguồn gốc của số tiền thông qua một loạt các giao dịch phức tạp. Điều này có thể bao gồm việc chuyển tiền giữa các tài khoản có tên khác nhau, di chuyển quỹ qua biên giới, hoặc đầu tư vào các sản phẩm tài chính khác nhau.
 • Hội Nhập: Bước cuối cùng nơi số tiền đã được rửa sạch được tái hòa nhập trở lại vào nền kinh tế. Ở giai đoạn này, các khoản tiền dường như là hợp pháp, và tội phạm có thể sử dụng chúng để đầu tư kinh doanh, mua bất động sản, hoặc mục đích khác mà không gây ra sự nghi ngờ.

Kỹ Thuật Sử Dụng Trong Rửa Tiền:

 • Cơ Cấu: Chia nhỏ số tiền lớn thành các khoản tiền gửi hoặc giao dịch nhỏ hơn để tránh bị các cơ quan quản lý phát hiện.
 • Rửa Tiền Qua Thương Mại: Làm giả hóa đơn hoặc định giá thấp/quá cao hàng hóa để che giấu việc di chuyển tiền bất hợp pháp.
 • Công Ty Ma: Tạo ra các công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ nhằm thuận lợi cho việc chuyển tiền mà không cần hoạt động kinh doanh đáng kể.

Rửa tiền đặt ra một mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách tạo điều kiện cho tham nhũng, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức. Để đối phó với điều này, các tổ chức tài chính như Exness triển khai các biện pháp chống rửa tiền toàn diện bao gồm việc xác minh khách hàng, giám sát giao dịch và báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Những biện pháp này giúp xác định, ngăn chặn và làm gián đoạn các kế hoạch rửa tiền một cách hiệu quả.

1. Khung Chống Rửa Tiền Сủa Exness

Exness đã thiết lập một khung công tác Phòng chống Rửa tiền (AML) toàn diện nhằm ngăn chặn việc nền tảng của mình bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hay tài trợ khủng bố. Khung làm việc được thiết kế để tuân thủ các quy định và phương pháp tốt nhất quốc tế, đảm bảo rằng Exness hoạt động trong một môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ. Các thành phần chính bao gồm:

 1. Chính sách và Thủ tục
  Exness đã phát triển các chính sách và thủ tục AML vững chắc để hướng dẫn hoạt động của mình. Những cái này được xem xét và cập nhật định kỳ để phù hợp với các yêu cầu quy định đang thay đổi và các mối đe dọa mới nổi. Nhân viên nhận được hướng dẫn rõ ràng về việc nhận diện, ngăn chặn và báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
 2. Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC)
  Exness áp dụng các thủ tục KYC nghiêm ngặt để xác minh danh tính của tất cả khách hàng trong quá trình đăng ký tài khoản và một cách liên tục. Bằng việc yêu cầu các giấy tờ tùy thân hợp lệ, chứng minh địa chỉ và các thông tin khác, Exness đảm bảo chỉ có các cá nhân và tổ chức thực sự mới có thể truy cập vào dịch vụ của mình.
 3. Giám sát giao dịch
  Hệ thống giám sát tiên tiến liên tục phân tích các giao dịch để tìm kiếm hoạt động hoặc mô hình bất thường có thể chỉ ra hành vi rửa tiền. Tiêu chí bao gồm các giao dịch lớn bất thường, việc gửi/rút tiền thường xuyên, và việc chuyển động nhanh của vốn. Các giao dịch đáng ngờ được đánh dấu để điều tra thêm.
 4. Báo cáo Hoạt động Đáng Ngờ
  Nếu một giao dịch hoặc tài khoản được xác định là đáng ngờ, Exness sẽ nộp Báo cáo Hoạt động Đáng Ngờ (SAR) cho các cơ quan quản lý thích hợp. Bước này đảm bảo tuân thủ các yêu cầu báo cáo và cho phép cơ quan thực thi pháp luật điều tra các hoạt động tội phạm tiềm ẩn.
 5. Đào tạo nhân viên
  Tất cả nhân viên của Exness đều nhận được đào tạo AML định kỳ để cập nhật thông tin về các kỹ thuật mới và những thay đổi về quy định. Các chương trình đào tạo giúp nhân viên nhận biết được các dấu hiệu cảnh báo và tuân thủ đúng quy trình khi xử lý các hoạt động đáng ngờ.

2. Yêu Cầu Về Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC)

Là một phần của khung chống Rửa Tiền (AML), Exness tuân thủ các yêu cầu Khách hàng của bạn (KYC) nghiêm ngặt để xác minh và giám sát danh tính của khách hàng. KYC giúp thiết lập một môi trường giao dịch an toàn bằng cách ngăn chặn việc lạm dụng nền tảng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hay tài trợ khủng bố. Dưới đây là cách Exness tiếp cận KYC:

 1. Nhận diện khách hàng
  Trong quá trình đăng ký tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và các giấy tờ để xác minh danh tính của họ.
 2. Due Diligence Nâng cao
  Đối với khách hàng có rủi ro cao hoặc hoạt động bất thường, Exness có thể tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nâng cao để thu thập thông tin chi tiết hơn. Điều này có thể bao gồm việc yêu cầu thêm thông tin định danh, báo cáo tài chính, hoặc chi tiết kinh doanh.
 3. Giám sát liên tục
  Exness tiếp tục theo dõi hoạt động của khách hàng trong suốt mối quan hệ kinh doanh. Điều này bao gồm việc xem xét các mô hình giao dịch, thay đổi trong tài khoản và bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào có thể chỉ ra hành vi đáng ngờ. Cũng có thể yêu cầu cập nhật các tài liệu định danh định kỳ.
 4. Phân tích hồ sơ rủi ro
  Khách hàng được phân loại dựa trên các mức độ rủi ro được xác định bởi các yếu tố như vị trí địa lý, lịch sử giao dịch và hành vi giao dịch. Khách hàng có rủi ro cao hơn sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn và có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung.
 5. Sàng lọc trừng phạt
  Tất cả khách hàng đều được kiểm tra so với danh sách các biện pháp trừng phạt quốc tế để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định. Bất kỳ trận đấu nào cũng dẫn đến việc điều tra ngay lập tức và khả năng tài khoản bị đình chỉ.
 6. Bảo mật và Tuân thủ
  Exness xử lý tất cả dữ liệu của khách hàng một cách an toàn và tuân theo các hướng dẫn bảo mật nghiêm ngặt. Quy trình KYC tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu toàn cầu để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và sử dụng dữ liệu một cách có trách nhiệm.

3. Giám Sát Giao Dịch

Giám sát giao dịch là một thành phần quan trọng của khung chống Rửa Tiền (AML) của Exness, cho phép phát hiện hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ có thể chỉ ra tội phạm tài chính. Exness sử dụng các hệ thống và quy trình giám sát tiên tiến để nhận diện và xử lý các rủi ro tiềm ẩn về rửa tiền. Dưới đây là cách giám sát giao dịch hoạt động:

 1. Hệ thống giám sát tự động
  Exness sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích dữ liệu giao dịch theo thời gian thực. Những hệ thống này đánh dấu các giao dịch đáng ngờ dựa trên các tiêu chí được định sẵn, như:
 • Gửi tiền và rút tiền với số lượng lớn hoặc thường xuyên bất thường
 • Những thay đổi đột ngột trong hành vi giao dịch hoặc mô hình giao dịch
 • Chuyển tiền đến hoặc từ các khu vực rủi ro cao
 1. Cờ đỏ và Tiêu chí
  Các giao dịch gây ra cảnh báo sẽ được điều tra thêm dựa trên các dấu hiệu cảnh báo như:
 • Giao dịch không phù hợp với tình hình tài chính hoặc hoạt động giao dịch đã biết của khách hàng
 • Nhiều tài khoản có thông tin liên hệ hoặc sở hữu tương tự
 • Chuyển khoản không giải thích được giữa các tài khoản không liên quan
 1. Điều tra Nâng cao
  Cảnh báo được tạo ra bởi hệ thống giám sát được đội ngũ tuân thủ của Exness xem xét. Họ tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng bằng cách:
 • Kiểm tra lịch sử giao dịch và hành vi tài khoản của khách hàng
 • Yêu cầu thông tin hoặc tài liệu bổ sung từ khách hàng
 • So sánh các giao dịch với các mô hình rửa tiền đã biết
 1. Báo cáo hoạt động đáng ngờ
  Nếu một giao dịch được xác nhận là đáng ngờ, Exness sẽ nộp Báo cáo Hoạt động Đáng Ngờ (SAR) cho các cơ quan quản lý liên quan. Báo cáo bao gồm chi tiết của giao dịch và bằng chứng hỗ trợ, cho phép cơ quan thực thi pháp luật điều tra thêm.
 2. Cải tiến liên tục
  Quy trình giám sát giao dịch được xem xét và cập nhật định kỳ để đối phó với các mối đe dọa mới nổi. Các tiêu chí mới và cảnh báo đỏ được bổ sung để phản ánh các kỹ thuật rửa tiền đang phát triển và các yêu cầu quy định toàn cầu.
 3. Sự tham gia của nhân viên
  Tất cả nhân viên tham gia vào việc giám sát giao dịch đều nhận được đào tạo định kỳ để nhận biết hoạt động đáng ngờ và tuân theo các quy trình báo cáo nội bộ. Điều này đảm bảo việc phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ rửa tiền.

4. Đào Tạo Và Nhận Thức

Exness nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và nâng cao nhận thức để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để nhận diện và ngăn chặn việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Cách tiếp cận toàn diện này bao gồm các yếu tố chính sau:

 1. Chương trình đào tạo toàn diện
  Tất cả nhân viên, đặc biệt là những người tham gia vào việc tuân thủ, hỗ trợ khách hàng và giám sát giao dịch, đều tham gia các chương trình đào tạo định kỳ. Khóa đào tạo bao gồm:
 • Các khái niệm cơ bản và nâng cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố
 • Cờ đỏ và dấu hiệu hoạt động đáng ngờ
 • Quy trình xác minh và định danh đúng cách
 • Quy trình báo cáo nội bộ và đường dẫn leo thang cho các hoạt động đáng ngờ
 1. Đào tạo theo vai trò cụ thể
  Nhân viên ở các bộ phận khác nhau nhận được sự đào tạo được thiết kế riêng biết theo trách nhiệm cụ thể của họ. Ví dụ, các đội ngũ hỗ trợ khách hàng được hướng dẫn cách hướng dẫn khách hàng qua các quy trình KYC, trong khi các đội ngũ tuân thủ nhận được sự hướng dẫn chi tiết về việc điều tra và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
 2. Giáo dục và Cập nhật liên tục
  Các chiến thuật tội phạm tài chính luôn không ngừng phát triển, vì vậy Exness luôn cập nhật cho nhân viên về các mối đe dọa mới nổi và những thay đổi quy định mới. Điều này bao gồm:
 • Khóa học cập nhật định kỳ
 • Bản tin và bản tóm tắt về các phát triển gần đây
 • Các hội thảo hoặc hội nghị trực tuyến với các chuyên gia trong ngành
 1. Bài tập thực hành và Nghiên cứu tình huống
  Nhân viên tham gia vào các bài tập thực hành, như tình huống đóng vai, để luyện tập nhận biết và phản ứng trước các hoạt động đáng ngờ. Các nghiên cứu tình huống về các sự cố thực tế giúp minh họa các khái niệm chính và cho phép nhân viên hiểu cách áp dụng kiến thức lý thuyết vào các tình huống thực tế.
 2. Kiểm tra và Đánh giá
  Nhân viên thường xuyên được kiểm tra về hiểu biết của họ đối với các nguyên tắc về chống rửa tiền thông qua các bài kiểm tra, đánh giá và đánh giá thực hành. Điều này giúp Exness nhận diện được những khoảng trống kiến thức và liên tục cải thiện tài liệu đào tạo.
 3. Nuôi dưỡng Văn hóa Tuân thủ
  Exness thúc đẩy văn hóa toàn công ty ưu tiên tuân thủ. Điều này bao gồm việc khuyến khích nhân viên luôn tỉnh táo và báo cáo bất kỳ hành vi đáng ngờ nào thông qua các kênh nội bộ được định rõ ràng. Các cơ chế báo cáo ẩn danh cũng được thiết lập để bảo vệ người tố giác.

5. Hợp Tác Với Các Cơ Quan Chức Năng

Exness nhận thức rằng việc chống rửa tiền đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật. Dưới đây là cách Exness hợp tác với các đối tác này để duy trì một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch:

 1. Tuân thủ quy định
  Exness tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hướng dẫn về chống rửa tiền quốc tế. Nó duy trì các đường liên lạc mở với các cơ quan quản lý để hiểu và thực hiện các yêu cầu của họ một cách hiệu quả. Việc tuân thủ này đảm bảo rằng Exness phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành và tiếp tục là một nền tảng đáng tin cậy.
 2. Báo cáo hoạt động đáng ngờ
  Exness cam kết báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng liên quan. Đội ngũ tuân thủ chuẩn bị các Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SARs) chi tiết bao gồm dữ liệu giao dịch, thông tin khách hàng và bất kỳ mô hình hoặc hành vi nào được xác định trong quá trình điều tra nội bộ.
 3. Hợp tác Thực thi Pháp luật
  Exness tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra các tội phạm tài chính. Sự hợp tác này bao gồm việc cung cấp dữ liệu được yêu cầu, hỗ trợ với các thắc mắc và tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin hiệu quả trong khi tôn trọng bảo mật của khách hàng và tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.
 4. Mạng lưới chia sẻ thông tin
  Trong khuôn khổ tiếp cận chủ động về AML của mình, Exness tham gia vào các mạng lưới và tổ chức quốc tế chia sẻ thông tin, tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm tài chính. Những mạng lưới này cho phép trao đổi thông tin tình báo, các phương pháp tốt nhất và các mối đe dọa mới nổi, giúp Exness luôn đi trước các rủi ro tiềm ẩn.
 5. Kiểm toán và Đánh giá Tuân thủ
  Exness hoan nghênh và hỗ trợ việc kiểm toán định kỳ bởi các cơ quan quản lý và kiểm toán viên độc lập. Những đánh giá này đảm bảo rằng khung AML của Exness mạnh mẽ và bất kỳ khoảng trống hay điểm yếu nào được xác định và khắc phục kịp thời.
 6. Báo cáo quy định
  Ngoài các Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (SARs), Exness cũng thường xuyên nộp các báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm kết quả giám sát giao dịch và dữ liệu kiểm tra khách hàng. Những báo cáo này giúp các cơ quan chức năng theo dõi và phân tích xu hướng trong tội phạm tài chính và cải thiện khuôn khổ quản lý.

6. Trách Nhiệm Của Khách Hàng

Để duy trì một môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ, Exness khuyến khích khách hàng của mình nhận thức và thực hiện trách nhiệm của họ trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính. Dưới đây là một số kỳ vọng chính:

 1. Cung cấp thông tin chính xác
  Trong quá trình đăng ký và mỗi khi cập nhật thông tin tài khoản, khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác và trung thực. Điều này bao gồm thông tin cá nhân, thông tin liên lạc và dữ liệu tài chính. Dữ liệu chính xác giúp Exness xác minh danh tính khách hàng và đáp ứng các yêu cầu về Biết Khách Hàng (KYC).
 2. Tuân thủ các Thủ tục Nhận dạng
  Khách hàng phải nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết một cách nhanh chóng và hợp tác trong quá trình xác minh. Điều này bao gồm việc cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp có giá trị và bằng chứng về địa chỉ cư trú. Không hoàn thành những kiểm tra này có thể dẫn đến việc hạn chế hoặc đóng tài khoản.
 3. Quản lý Tài khoản An toàn
  Khách hàng nên thực hiện các biện pháp để bảo vệ tài khoản của mình, như sử dụng mật khẩu mạnh và kích hoạt xác thực hai yếu tố. Họ không được chia sẻ thông tin đăng nhập hoặc thông tin nhạy cảm với người khác để ngăn chặn truy cập trái phép.
 4. Sử dụng Tài khoản Giao dịch một cách Có trách nhiệm
  Khách hàng nên đảm bảo rằng tài khoản giao dịch của họ chỉ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch hợp pháp. Bất kỳ hành vi bất thường hoặc sự không nhất quả nào cũng nên được báo cáo ngay lập tức cho Exness để ngăn chặn khả năng lạm dụng.
 5. Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ
  Khách hàng được khuyến khích báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào họ nhận thấy, dù là trong tài khoản của họ hay ở nơi khác trên nền tảng. Exness cung cấp nhiều kênh hỗ trợ để đưa ra những lo ngại như vậy và đảm bảo giữ kín danh tính khi cần thiết.
 6. Tránh lừa đảo và lừa đảo qua email
  Khách hàng nên luôn cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua email hoặc các thông tin giao tiếp giả mạo. Exness sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin nhạy cảm qua email hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Khách hàng nên xác minh bất kỳ thông tin liên lạc nào có vẻ không bình thường trước khi chia sẻ thông tin của họ.
Rating:
4.9/5
Hơn 1000+ Tài sản
Giao dịch hơn 1000 CFD trên Forex, crypto, cổ phiếu, và chỉ số.